Convocare pentru Adunărea generala ordinara a Colegiului Medicilor Stomatologi Bucureşti

Având în vedere dispoziţiile art. 523 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 72 și al art. 781 lit. d) din Regulamentul de organizare și funcționare adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare și Regulamentul de organizare și funcționare,

Preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi Bucureşti

CONVOACĂ

membrii Adunării generale a Colegiului Medicilor Stomatologi Bucureşti la şedinţa ordinară, ce se va desfășura sâmbătă, 25 februarie 2023, ora 09.00, cu participarea a două treimi din numărul membrilor, respectiv sămbătă, 25 februarie 2023, ora 10.00, cu participarea membrilor prezenți, la J.W.Marriott Bucharest Grand Hotel – sala Constanța, din București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5.

Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării generale a CMSB este următoarea:

  1. Raportul de activitate al CMSB pe anul 2022;
  2. Raportul Comisiei de disciplină a CMSB;
  3. Raportul financiar-contabil pentru anul 2022. Raportul cenzorului autorizat;
  4. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023;
  5. Diverse

Preşedinte C.M.S.B.,

Prof. Dr. Silviu Mirel Pițuru

Bucureşti, 14 februarie 2023

DESCARCA CONVOCARE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *