1. Cererea de activare a contului online se poate depune personal la secretariatul CMSB, prin împuternicire specială sau prin poștă electronică la adresa contonline@cmsb.ro
  2. În vederea activării contului, medicul stomatolog va indica o adresa unică de poștă electronică și un număr de telefon care vor fi asociate contului său online.
  3. Medicul stomatolog care solicită activarea contului va primi un document conținând numele de utilizator, numărul de înregistrare în Registrul unic al medicilor stomatologi din România și parola alocată, contul putând fi accesat în maxim 24 de ore de la data înregistrării cererii. Documentul trebuie ridicat personal, in baza cartii de identitate, de la sediul Colegiului Medicilor Stomatologi din Bucuresti. Adresa: str. Salcamilor nr.5 , sector 2, Bucuresti.
  4. Modificarea datelor de contact asociate contului online se realizează prin formularea unei noi cereri de activare comunicată prin una dintre modalitățile prevăzute la pct. 1.
  5. Nu se vor crea conturi online distincte folosind date de contact identice

Descarca cererea pentru deschiderea contului.