Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Stomatologi Bucuresti :

1.Dr. Silviu Mirel Piţuru – preşedinte
2.Prof. Dr. Ecaterina Ionescu – vicepreşedinte
3.Prof. Dr. Alexandru Bucur – vicepreşedinte
4.Dr. Cristian Funieru– secretar
5.Dr. Oana Cristina Gordiciuc– trezorier
Decizia de validare – Birou executiv al Colediului Medicilor Stomatologi Bucuresti (descarca document)

Membrii Consiliului CMS Bucureşti (descarca document)

Membrii Adunării Generale CMS Bucureşti (descarca document)

Colegiul Medicilor Stomatologi din România se organizează şi funcţionează în baza legii 95/2006, Titlul XIII, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic stomatolog, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.
Colegiul Medicilor Stomatologi din România este autonom în raport cu orice autoritate publică sau persoană juridică de drept privat şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.
Colegiul Medicilor Stomatologi din România cuprinde toţi medicii cu drept de liberă practică pe teritoriul României.
Ca organizaţie profesională, Colegiul Medicilor Stomatologi din România apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului dentist în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medicii dentişti a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică.
Colegiul Medicilor Stomatologi din România este organizat şi funcţionează pe criterii teritoriale la nivel naţional şi judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti.
Sediul Central al Colegiului Medicilor Stomatologi din România este în Municipiul Bucureşti. La nivel teritorial, atribuţiile corpului profesional sunt exercitate de consiliile colegiilor judeţene şi cel al Municipiului Bucureşti.
Colegiile locale au personalitate juridica, patrimoniu şi buget propriu, precum şi autonomie funcţională organizatorică şi financiară.

Contact

Str. Salcamilor, nr. 5, sector 2, Bucuresti
Program de lucru cu publicul:
Luni, Marti, Miercuri si Joi intre 9.00 si 13.00
Telefon : 021/210.12.53,Fax: 021/ 210.12.54
office@cmsb.ro