Colegiul Medicilor Stomatologi Bucuresti, Str. Salcâmilor, nr. 5, sector 2, Bucuresti.

Cristina Matei -Avizări cabinete și secretariat. Tel. 0771.340.223 Email: office@cmsb.ro      

Vali Vîrtej – responsabilă taxe si cotizații. Tel. 0771.339.871 Email: vali.virtej@cmsb.ro

      Avizari certificate membru:      

            avizari@cmsb.ro (*documentele în vederea avizării se vor trimite scanate)

0770.608.967

0770.608.180

0770.608.625

Colegiul Medicilor Stomatologi Bucuresti, Str. Salcâmilor, nr. 5, sector 2, București,

CUI: 17024551

Conturi bancare:

Libra Bank, Șfefan cel Mare, IBAN RO27BREL070002026RO11001

Banca Transilvania IBAN RO13BTRL04301202G48578XX

                       Program de lucru cu publicul:

                      Luni-Joi între orele 9.00 si 16.00

                       Vineri intre orele 10:00-13:00

office@cmsb.ro