Decizie nr. 15/2016 privind elementele acordului pacientului informat

posted in: noutati, Noutati Din Stomatologie | 0

Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1040 din 23.12.2016
În temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 660 din același act normativ, Consiliul național al Colegiului Medicilor Dentiști din România adoptă următoarea decizie:

Art. 1. – Pentru a supune pacientul la metode de prevenție, diagnostic și tratament, cu potențial de risc pentru acesta, medicul dentist va solicita acordul scris, în condițiile legii.
Art. 2. – Acordul scris al pacientului, necesar potrivit art. 660 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să conțină în mod obligatoriu cel puțin următoarele elemente:
a) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, reședința pacientului;
b) actul medical la care urmează a fi supus;
c) descrierea, pe scurt, a informațiilor ce i-au fost furnizate de către medicul dentist;
d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical;
e) semnătura și data exprimării acordului.
Art. 3. – Elementele acordului pacientului informat sunt prevăzute în modelul recomandat din anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 4. – Acordul scris constituie anexă la documentația de evidență primară.
Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 2/2013, nepublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 6. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Colegiului Medicilor Dentiști din România,

Ecaterina IONESCU
București, 19 noiembrie 2016.
Nr. 15.

DESCARCA DOCUMENTUL