Grupul de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul CMSR

Măsuri adoptate la nivelul CMSR referitoare la prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19

Surse de informații oficiale referitoare la COVID-19 și la virusul care a provocat această boală (Coronavirus SARS-CoV-2)

În cadrul prezentei secțiuni pot fi consultate informații privind măsuri adoptate la nivelul corpului profesional referitoare la prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19, precum și informații actualizate periodic publicate de autorități competente cu privire la coronavirusul SARS-CoV-2 și boala provocată de acesta, COVID-19.

Această secțiune este gestionată de Grupul de lucru de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul CMSR.

Dragi colegi, vă rugăm să vă informați doar din surse oficiale și să verificați întotdeauna informațiile la care aveți acces.

INSP a actualiat in data de 23.07.2020 – Definițiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)
Actualizare 23.07.2020

Textul integral al actului normativ poate fi consultat aici.

Prin Ordinul ministrului sănătății nr. 767/2020 au fost aprobate condițiile de funcționare a cabinetelor stomatologice pentru efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență în perioada stării de urgență determinate de epidemia de COVID-19, precum și triajul pacienților și măsurile de prevenție care trebuie respectate de cabinetele stomatologice pentru efectuarea intervențiilor de urgență în această perioadă.
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 11 mai 2020

Textul integral al actului normativ poate fi consultat aici.

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 26/3BExN/2020 au fost aprobate Recomandările privind reluarea activității în cabinetele stomatologice.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 25/3BExN/2020 au fost aprobate Recomandările cuprinzând unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical în contextul infecției cu COVID-19.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

Recomandările cuprinzând unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical în contextul infecției cu COVID-19, poate fi consultat aici.

Prof. univ. dr. Ecaterina IONESCU

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 13/3BExN/2020 au fost aprobate Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență.

Decizia Biroului Executiv național nr. 13/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență pot fi consultate aici.

Informarea privind Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență poate fi consultată aici.

Este considerată urgență stomatologică situația în care pacientul are nevoie de îngrijiri medicale imediate pentru controlul durerii, infecției sau sângerării, potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (3) din Codul deontologic adoptat prin Decizia Adunării generale naționale prin Decizia nr. 15/2010.

American Dental Association (ADA) precizează că urgențele stomatologice pot pune în pericol viața și necesită tratament imediat pentru a opri sângerarea și pentru a atenua durerea sau infecția.

Urgențele stomatologice (medico-dentare) sunt următoarele:

 1. hemoragia postextracțională;
 2. durerea datorată pulpitei acute;
 3. durerea datorată parodontitei apicale acute;
 4. pericoronarita dinților incluși;
 5. alveolita postextracțională;
 6. celulitele / abcesele periosoase;
 7. fracturile de maxilar/mandibulă (imobilizare de urgență);
 8. luxația articulației temporo-mandibulare;
 9. traumatisme dento-alveolare (luxații, avulsii, fracturi dentare cu interesarea camerei pulpare);
 10. gingvostomatita ulceronecrotică.

Pentru tratamentul urgențelor stomatologice în contextul COVID-19, atât în cazul pacienților confirmați, cât și în cazul pacienților suspecți, vor fi respectate toate măsurile de prevenire stabilite de reglementările legale în vigoare, la care suplimentar recomandăm:

 1. în sala de așteptare distanța între pacienți va fi de 2 m;
 2. însoțitorii și pacienții vor primi în sala de așteptare măști chirurgicale și li se vor aplica măsuri de decontaminare și dezinfecție;
 3. personalul medical va purta obligatoriu echipamentul individual de protecție recomandat pentru procedurile care generează aerosoli: mască N5 sau FFP2 standard/echivalent, halat impermeabil de unică folosință/combinezon, mănuși de unică utilizare, ochelari de protecție/vizieră;
 4. se va proceda la nebulizarea cabinetului după fiecare pacient; după nebulizare, se așteaptă o perioadă de 2-4 ore, după care se poate desfășura din nou activitatea stomatologică; nebulizarea cabinetului apare ca măsură obligatorie în multe studii și articole publicate cu privire la acordarea asistenței stomatologice de urgență pentru pacienții suspecți sau diagnosticați cu infecție COVID-19.

Urgențele stomatologice vor fi asigurate de către cabinetele de medicină dentară de urgență din cadrul UPU din structura spitalelor regionale și județene de urgență, care funcționează conform Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare.

În contextul în care personalul medical nu are la dispoziție echipamentele specifice pentru realizarea procedurilor stomatologice generatoare de aerosoli, conform recomandărilor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, nu se poate desfășura activitatea de asistență stomatologică de urgență.

Prof. univ. dr. Ecaterina IONESCU

Dragi colegi,

Ne aflăm în fața unei realități dramatice, trecem cu toții printr-o perioadă extrem de grea cu care de altfel se confruntă întreaga omenire și pe care nu a mai trăit-o nimeni până acum. În aceste momente critice și foarte dificile, doar prin solidaritate, înțelepciune și responsabilitate din partea tuturor vom putea trece cu bine peste această nenorocire.

Așa cum desigur ați aflat, Guvernul României, evaluând corect atât particularitățile profesiei noastre legate de noul coronavirus, cât și argumentele noastre prin care am solicitat să pună în balanță dacă riscul de a transmite infecția – de la pacient la personalul medical sau invers – este mai mare decât riscul asociat deciziei de a nu trata pacientul în această perioadă, a decis suspendarea temporară a serviciilor de medicină dentară, cu excepția urgențelor stomatologice. Rugămintea mea este ca acum, când “pământul s-a oprit în loc” (P.S. Iosif), pentru a putea depăși cu bine această perioadă critică, să respectăm cu strictețe hotărârile și recomandările autorităților statului și ale specialiștilor în domeniu și să tratăm în această perioadă exclusiv urgențele stomatologice care se regăsesc în regulamentele și ghidurile profesionale.

În același context, fac un apel sincer la pacienții noștri pe care îi rog să dea dovadă de înțelepciune și responsabilitate și să înțeleagă că amânarea tratamentelor stomatologice  se traduce într-o protecție reală a sănătății lor acum și în perioada următoare care se anunță extrem de dificilă.

În tot acest timp, CMSR a făcut tot ce i-a stat în putință pe de o parte pentru a sensibiliza autoritățile statului în legătură cu problemele și dificultățile profesiei și ale profesioniștilor, iar pe de altă parte de a răspunde mesajelor dumneavostră de îngrijorare, pe alocuri chiar panică. Am înțeles grijile și temerile, v-am citit mesajele și propunerile și am acționat ținând cont de ele și integrându-le în adresele CMSR către autorități.

Dacă ar fi stat doar în puterea noastră să vă eliberăm de povara și de presiunile acestei perioade, am fi făcut-o. Tot ceea ce putem face este ca măsurile care țin de noi să nu vă îngreuneze situația. În acest moment ne concentrăm pe discutarea cu autoritățile a unor măsuri concrete de protecție socială și economică.

Dragi colegi, mă adresez astăzi dumneavoastră atât din calitatea de președinte al CMSR, cât și din cea de mamă, de bunică și soție. Viața este darul cel mai de preț pe care l-am primit de la bunul Dumnezeu . Deși nu este întotdeauna așa cum am vrea noi să fie, viața este frumoasă – cu bune și cu rele. Dacă vom reacționa pozitiv, respingând panica, amărăciunea și autocompătimirea, dacă vom conștientiza faptul că pentru toată lumea este la fel de greu, pentru unii chiar mai greu, dacă ne vom responsabiliza și autodisciplina, dacă vom avea încredere unii în alții și toți în bunul Dumnezeu, vom învinge!

Noi, stomatologii, suntem pragmatici! Să fim și acum pragmatici cu viața noastră și a semenilor noștri!

Cu deosebită considerație,

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19 poate fi consultată aici.

Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Conform dispozițiilor art. 1, începând cu data de 22.03.2020, ora 22.00, se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară, cu excepția intervențiilor stomatologice de urgență.

Către:

Colegiile teritoriale

 

Dragi Colegi,

 

Având în vedere instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și ținând cont de faptul că medicii stomatologi sunt în mod direct afectați, prin reducerea drastică, în multe cazuri totală, a activităților profesionale ca urmare a aplicării măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, precum și prin suportarea unor costuri deosebite în vederea conformării cu regulile de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu,

vă comunicăm faptul că Biroul executiv național a decis să propună Consiliului național:

 1. menținerea cuantumului actual de 40 lei/lună al cotizației datorate de medicii stomatologi corpului profesional, valoare stabilită din anul 2007, cotizație care nu a suferit nicio modificare până la acest moment, care să poată produce efecte, nefiind semnată niciun fel de decizie care să prevadă majorarea acestei valori;
 2. dispunerea suspendării plății cotizației datorate de către membrii corpului profesional pe perioadă determinată.

De asemenea, Biroul executiv național recomandă tuturor colegiilor teritoriale adoptarea măsurilor de reducere ori de suspendare a plății taxelor aferente activității medicilor stomatologi având în vedere că aceste taxe sunt stabilite la nivelul fiecărui colegiul teritorial și nu de către Consiliul național, în baza autonomiei financiare a colegiilor teritoriale (cum ar fi cele aferente eliberării certificatului profesional curent, eliberare adeverințe/documente, avizarea înființării cabinetelor stomatologice și a modificărilor aduse acestora, redobândirea calității de membru etc.), taxe care depășesc cu mult, în marea majoritate a cazurilor, contravaloarea cotizației anuale de 480 lei datorată Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

În vederea discutării acestor recomandări, dar și a tuturor problemelor cu care se confruntă stomatologia în aceste momente, se va organiza o ședință a Consiliului național, prin videoconferință, în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic.

Vă rugăm să ne comunicați la adresa secretariat@cmdr.ro (inclusiv în format editabil – fișier Word, LibreOffice etc.), propunerile dumneavoastră cu privire la adoptarea de măsuri specifice profesiei în completarea celor stabilite până la acest moment, pentru a putea fi centralizate.

Vă anunțăm că, până cel mai târziu luni, 23.03.2020, vor fi comunicate către dumneavoastră modele de formulare actualizate, care să poată fi folosite de medicii stomatologi în relația cu corpul profesional, preponderent prin mijloace electronice.

Cu deosebită considerație,

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Prof. Univ. Dr. Ecaterina IONESCU

Către : Colegiile teritoriale

Dragi colegi,

Am primit multe mesaje din partea dumneavoastră în care ne-ați scris despre greutățile prin care treceți în această perioadă în care s-a instituit starea de urgenţă pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Le-am citit pe fiecare în parte și din păcate niciuna dintre situații nu este singulară sau izolată. Așa cum ați spus și dumneavoastră, prin natura meseriei, noi facem parte din prima linie de contact cu acest virus. Drept urmare, cabinetele stomatologice sunt în mod direct afectate de COVID-19 prin reducerea drastică, sau chiar prin sistarea totală a activităților profesionale în urma aplicării măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2.

Suntem cu toții puși în fața unor eforturi financiare deosebite pentru a ne putea susține, în această perioadă, atât pe noi cât și pe angajații noștri din cabinetele stomatologice. În fața acestei realități, Colegiul Medicilor Stomatologi din România face eforturi pentru a identifica şi pentru a adopta măsurile necesare diminuării efectelor negative cauzate medicilor stomatologi de măsurile dispuse în contextul epidemiologic actual.

În acest sens, organismul nostru profesional a solicitat Camerei Deputaţilor a Parlamentului României completarea prevederilor proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum şi alte acte normative în sensul includerii și a persoanelor juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codului CAEN 8623 – activități de asistență stomatologică în lista beneficiarilor măsurilor de prelungire a termenelor de plată a unor taxe şi impozite.

Acest demsers nu va fi unul singular. În mesajele dumneavoastră ați venit și cu o serie de propuneri, motiv pentru care  mulțumim colegilor care s-au implicat în identificarea şi susţinerea acţiunilor necesare soluţionării problemelor apărute în această perioadă. Ne dorim să fim în permanentă legătură cu dumneavoastră, prin urmare adresa de e-mail secretariat@cmdr.ro este activă 24 din 24, 7 din 7. Colegele noastre știu cum să ia legătura cu fiecare dintre noi astfel încât fiecare mesaj să ajungă acolo unde trebuie. Este o perioadă foarte grea în care trebuie să ne susținem unii pe altii!

Vă asigurăm de întregul nostru sprijin pentru punerea în practică a oricăror propuneri sau idei apte să asigure depăşirea dificultăţilor cu care se confruntă corpul nostru profesional.

Vă dorim tuturor multă, multă sănătate!

Cu deosebită considerație,

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,

Prof. Univ. Dr. Ecaterina IONESCU

Dragi colegi,

Am depus cu toții un jurământ de care nu trebuie să uităm în această perioadă. Suntem peste 22.000 de medici stomatologi care am ales să rămânem în această țară și să-i tratăm pe cei care au nevoie de noi. Suntem mulți, suntem o forță și avem o voce puternică în societate. Să folosim această voce pentru a face cât mai auzite măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu Coronavirus SARS-CoV-2, să folosim această forță pentru a face România mai atentă, mai responsabilă și mai puțin vulnerabilă. Sunt deja colegi care s-au oferit să ajute, în mod voluntar, echipele care gestionează informațiile despre măsurile de prevenție și protecție față de infecția cu Coronavirus SARS-CoV-2. Le mulțumesc lor și tuturor celor care aleg să se implice activ în această problemă. Atât pacienții, cât și autoritățile au nevoie de susținere din partea noastră. Este greu să fii pregătit pentru un astfel de fenomen, dar împreună putem să ajutăm România să scape cu bine din această dificilă încercare.

Fac un apel către toți colegii din țară ca în această perioadă grea să nu uităm că suntem medici și putem fi de ajutor românilor.

Vă mulțumesc!

Prof. dr. Ecaterina Ionescu

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Raportat la dispozițiile art. 1 și 2 din Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020, a fost comunicată Ministerului Sănătății solicitarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România cu privire la adoptarea de către autoritatea de stat a măsurilor corespunzătoare pentru a asigura accesul cabinetelor stomatologice, indiferent de forma de organizare, publică sau privată, la echipamentele și materialele necesare, ținând cont de faptul că la acest moment stocurile sunt epuizate aproape în totalitate, inclusiv menționarea punctual în cadrul acestor măsuri a unor precizări exprese pentru medicii stomatologi, ținând cont că, în exercitarea profesiei, există un contact foarte apropiat cu pacienții, tratamentul stomatologic presupunând în principal efectuarea de manopere generatoare de aerosoli, alături de solicitarea de a indica care sunt locațiile de unde pot fi procurate echipamentele de protecție, precum și modalitățile în care pot fi obținute aceste echipamente și materiale.

Textul adresei poate fi consultat aici.

Raportat la dispozițiile art. 1 și 2 din Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020, au fost comunicate autorităților competente solicitările Colegiului Medicilor Stomatologi din România cu privire la necesitatea asigurării protecției adecvate a personalului medical ca urmare a implementării acțiunilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2.

Textul adresei poate fi consultat aici.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România solicită adoptarea și implementarea de măsuri sau, după caz, susținerea adoptării acestora de către autoritățile competente, în cel mai scurt timp, privind:

 1. Includerea profesiei de medic stomatolog în categoria profesiilor cu risc ridicat de afectare în urma pandemiei de COVID-19 și extinderea tuturor măsurilor economice și de protecție socială inclusiv în ceea ce privește medicii stomatologi (indiferent de forma și modalitatea de exercitare a profesiei), unitățile sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități de medicină dentară și angajații acestora, în lista celor prevăzute în Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și în alte acte normative ce urmează a fi adoptate, pentru a beneficia de amânarea plății cu cel puțin 90 de zile sau până la confirmarea de către autoritățile competente a reducerii riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul României ori, după caz, de scutirea de la plata: impozitelor și contribuțiilor datorate statului în calitate de persoană juridică (inclusiv cabinetele stomatologice constituite în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată – societăți cu răspundere limitată etc.), entități fără personalitate juridică organizate în baza prevederilor OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată sau persoană fizică independentă; impozitelor și contribuțiilor datorate statului în calitate de angajator; impozitelor și contribuțiilor datorate statului în calitate de angajat.
 2. Scutirea sau amânarea cu cel puțin 90 de zile sau, după caz, până la confirmarea de către autoritățile competente a reducerii riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul României de la plata taxelor datorate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
 3. Acordarea unei indemnizații atât medicilor stomatologi, cât și angajaților acestora, similară celei de carantină, conform art. 20 din OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în cazul întreruperii activității cabinetelor stomatologice.
 4. Amânarea plății ratelor bancare pentru formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog și pentru personalul acestora.
 5. Instituirea unui moratoriu legal cu privire la amânarea scadențelor chiriilor datorate de formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog.
 6. Garantarea de către stat a unor linii de finanțare pentru relansarea activității în condiții optime – post stare de urgență.
 7. Efectuarea manoperelor stomatologice de primă necesitate, cu asigurarea de către Departamentul pentru Situații de Urgență a echipamentelor de protecție corespunzătoare pentru tratarea pacienților în condiții de siguranță.
 8. Permiterea derogării, pe perioada stării de urgență, de la programul comunicat de cabinetele stomatologice care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate fără a exista penalități sau/și sancțiuni, precum și plata unei indemnizații egală cu media ultimelor 3 luni conform decontărilor în subsidiar față de acordarea indemnizației de carantină.
 9. Luarea tuturor măsurilor de către autoritățile competente în vederea asigurării accesului/aprovizionării inclusiv a cabinetelor stomatologice, indiferent de forma de organizare, publică sau privată, cu echipament de protecție (mănuși, combinezon, măști etc.), dezinfectanți și biocide, produse care în prezent nu se găsesc la distribuitori, prin direcțiile de sănătate publică, Unifarm sau prin orice altă cale legală. În lipsa asigurării accesului la echipamentele și materialele corespunzătoare pentru asigurarea protecției personalului medical și nemedical din cadrul cabinetelor stomatologice, inclusiv a pacienților și însoțitorilor acestora, se va impune sistarea asigurării activității stomatologice în condițiile în care majoritatea manoperele stomatologice presupun generarea de aerosoli contaminați, ceea ce impune folosirea echipamentelor de protecție adecvată (combinezon, ochelari, mască de protecție FFP3 etc.).
 10. Testarea cu prioritate a personalului medical în cazul apariției simptomelor specifice COVID-19.

Raportat la dispozițiile art. 1 și 2 din Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020, a fost comunicată Camerei Deputaților solicitarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România cu privire la extinderea oricăror facilități acordate persoanelor juridice române și la nivelul tuturor formelor și modalităților de exercitare a profesiei de medic stomatolog și completarea prevederilor cuprinse în Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal în sensul includerii în lista beneficiarilor măsurilor reglementate a tuturor persoanelor cu sau fără personalitate juridică care desfășoară activități corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 8623 Activități de asistență stomatologică, 8622 Activități de asistență medicală specializată, 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană (de exemplu asistenții medicali de stomatologie).

Textul adresei poate fi consultat aici.

Către:

Parlamentul României

Camera Deputaților

Domnului Președinte Ion Marcel CIOLACU

Senat

Domnului Președinte Titus CORLĂȚEAN

Guvernul României

Domnului Prim-ministru Ludovic ORBAN

Ministerul Afacerilor Interne

Domnului Ministru Ion Marcel VELA

Ministerul Finanțelor Publice

Domnului Ministru Florin CÎȚU

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Domnului Ministru Virgil Daniel POPESCU

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

Domnului Ministru Ion ȘTEFAN

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Doamnei Ministru Victoria Violeta ALEXANDRU 

Ministerul Sănătății

Domnului Ministru conf. dr. Victor Sebastian COSTACHE

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Doamnei Președinte Adela COJAN

În completarea adresei înregistrate la Colegiul Medicilor Stomatologi din România sub nr. 854/19.03.2020, în interesul ocrotirii sănătății publice și a membrilor corpului profesional,

ținând cont de faptul că prin natura profesiei de medic stomatolog, în contact apropiat și direct cu cavitatea bucală și nazo-faringele (principalele zone de cantonare a noului virus), acest grup profesional are una dintre cele mai mari rate de risc de infectare și de răspândire a virusului, întrucât prin manoperele efectuate și prin producția de aerosoli în atmosfera cabinetelor stomatologice riscul de răspândire a virusului în rândul pacienților este extrem de mare,

dat fiind faptul că, în afara personalului medical, majoritatea cabinetelor stomatologice au și alți angajați, care sunt de asemenea expuși contaminării cu Coronavirusul SARS-CoV-2,

în condițiile în care, în această perioadă, s-a redus semnificativ numărul pacienților care se adresează cabinetelor stomatologice,

luând în considerare împrejurarea că, în contextul adoptării măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, este necesară asigurarea unei protecții adecvate a personalului medical inclusiv prin implementarea de măsuri economice și de protecție socială special destinate personalului medical,

și, în mod special și punctual destinate medicilor stomatologi și unităților în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență stomatologică, ținând cont de particularitățile formelor și modalităților de exercitare a acestei profesii,

raportat inclusiv la faptul că medicii stomatologi trebuie să realizeze un echilibru al preocupărilor atât pentru protecția pacienților, cât și al preocupărilor pentru ei înșiși și echipele lor, și, în foarte multe cazuri, al preocupărilor legate de susținerea veniturilor proprii dacă fluxul de pacienți scade, lucru care se întâmplă deja la o scară dramatică, datorită argumentelor ante-menționate,

având în vedere, potrivit argumentelor de mai sus, faptul că prin natura profesiei de medic stomatolog, acest grup profesional are una dintre cele mai mari rate de risc de infectare și de răspândire a virusului, împrejurarea că realizarea unei sanitații a cabinetului stomatologic adecvate impune o durată foarte mare de timp, cu costuri deosebite în vederea conformării cu regulile de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu legate de limitarea și prevenirea răspândirii infecției cu COVID-19,

Colegiul Medicilor Stomatologi din România apreciază că este necesară o evaluare pragmatică a riscului asociat, atât de către autorități, cât și de către profesioniști.

Astfel, în situația în care riscul de infecție cu COVID-19 de la pacient la personalul medical, sau invers, este mai mare decât riscul pentru pacient de a nu beneficia de tratament de specialitate, va fi în interesul tuturor celor implicați, inclusiv al sănătății publice, să fie adoptate și implementate măsurile necesare, mergând până la încetarea temporară a activității în cabinetele stomatologice și punerea la dispoziție de către autoritățile de stat a unor medii clinice în care tratamentul stomatologic de urgență să poate fi realizat în condiții de siguranță, atât pentru personalul medical, cât și pentru pacienți.

Totodată, alături de aceste măsuri, va fi necesară asigurarea accesului medicilor stomatologi, concret, la măsuri de protecție socială și economică adecvate.

În acest context, vă adresăm următoarele solicitări:

 1. adoptarea la nivel de autoritate de stat a unor măsuri exprese privind activitatea în cadrul cabinetelor stomatologice, atât în sistemul privat, cât și în sistemul public, până la momentul confirmării de către autoritățile competente a reducerii riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul României, mergând până la încetarea, pe durată determinată, a activității profesionale (închiderea temporară a cabinetelor), cu excepția urgențelor, în condițiile în care o astfel de măsură va asigura accesul cabinetelor stomatologice la pachetul de măsuri de protecție socială și economică adoptat de autorități;
 2. conștientizarea de către autoritățile de stat a faptului că, în mod covârșitor, profesia de medic stomatolog, ca profesie liberală, se exercită în cadrul unor cabinete fără personalitate juridică (cabinete individuale, grupate sau asociate ori societăți medicale), entități care nu au acces la pachetul de măsuri de protecție socială și economică, nefiind asimilate IMM-urilor sau societăților constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, precum și a faptului că titularii acestor cabinete constituite în baza OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, nu au și nu pot avea calitatea de salariat al formei de exercitare a profesiei, prin urmare neavând acces la pachetul de măsuri de protecție socială și economică destinat salariaților; în aceeași situație se regăsesc și medici stomatologi care exercită profesia în calitate de persoană fizică independentă, în baza prevederilor art. 136 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;
 3. necesitatea identificării și adoptării unui pachet de măsuri de protecție socială și economică care să vină în sprijinul tuturor medicilor stomatologi afectați de răspândirea pandemiei de COVID-19 sau de măsurile de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, nu numai a celor care au calitatea de angajator sau de angajat prin accesare a pachetelor de măsuri adoptate cu titlu general;
 4. identificarea și implementarea unor proceduri cât mai debirocratizate și flexibile pentru asigurarea accesării măsurilor de protecție socială și economică de către medicii stomatologi, indiferent de forma sau de modalitatea de exercitare a profesiei (în regim independent sau salariat);
 5. adoptarea de măsuri tehnice care să reglementeze expres și punctual locațiile în cadrul cărora se poate asigura acordarea asistenței stomatologice pentru manoperele de urgență, de principiu a acelor unități care dispun de capabilități de triaj și de resurse pentru protecția adecvată a personalului medical (ex.: serviciile UPU/CPU etc.);
 6. utilizarea UPU/CPU pentru tratarea urgențelor stomatologice, în cadrul cărora se poate asigura asistența stomatologică din cadrul spitalelor, alături de revizuirea pachetului de servicii de medicină dentară care pot fi prestate în cadrul acestora, inclusiv asigurarea cu personal calificat (salariat sau pe bază de contract de servicii), pentru ca medicii stomatologi să își poată desfășura activitatea în siguranță și să poată beneficia de echipament de protecție corespunzător și de măsurile de protecție socială și economică corespunzătoare;
 7. măsuri specifice pentru protecția socială și economică a cabinetelor stomatologice și a medicilor stomatologi aflați în relații contractuale cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin intermediul caselor de sănătate teritoriale, în condițiile în care aceștia sunt penalizați pentru nerespectarea programului de lucru sau pentru faptul că raportează manopere sub plafonul stabilit de lege, fiind sancționați sau reducându-li-se plafonul pentru perioada următoare în funcție de realizările raportate anterior.

Cu deosebită considerație,

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Prof. Univ. Dr. Ecaterina IONESCU

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020 din 18 martie 2020, în urma recomandărilor Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, s-au aprobat o serie de măsuri în completarea celor adoptate prin Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020.

Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

Măsuri:

 • comunicarea către autoritățile competente a solicitărilor corpului profesional privind adoptarea măsurilor necesare în vederea asigurării protecției adecvate a personalului medical ca urmare a implementării acțiunilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, adoptarea de măsuri de susținere a cabinetelor stomatologice, sprijinirea angajatorilor și a angajaților afectați de efectele crizei cauzate de pandemia de COVID-19 și consultarea corpului profesional
 • la nivel național și la nivel local se vor elabora recomandări privind adoptarea de către Consiliul național și de consiliile colegiilor teritoriale a unor măsuri de reducere sau scutire de taxe datorate Colegiului Medicilor Stomatologi din România sau colegiilor teritoriale, pe perioada stării de urgență sau până la confirmarea de către autoritățile competente a reducerii riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul României
 • la nivel local vor fi adoptate decizii de suspendare a desfășurării adunărilor generale ale colegiilor teritoriale până la confirmarea de către autoritățile competente a reducerii riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul României
 • aprobarea Planului de măsuri privind punerea în aplicare la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi din România a unor măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă cuprinse în anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020.

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020 din 11 martie 2020 s-a aprobat constituirea la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi din România a Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, format din membrii Biroului executiv național, având ca obiectiv formularea de recomandări și măsuri preventive și de protecție pentru unitățile sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități de medicină dentară, precum și pentru Colegiul Medicilor Stomatologi din România, la nivelul structurilor naționale și al colegiilor teritoriale, privind prevenirea și limitarea riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale, respectiv a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional.

Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020 poate fi consultată AICI.

Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale de către medicii stomatologi (anexa nr. 1 la Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020) poate fi consultat aici.

Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional (anexa nr. 2 la Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020) poate fi consultat aici.

În scopul prevenirii și limitării îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2, pentru protejarea pacienților, a însoțitorilor acestora și a personalului medical și nemedical cu care aceștia interacționează în cadrul cabinetului stomatologic, vă recomandăm să solicitați pacienților și însoțitorilor acestora completarea unui chestionar cu privire la deplasările în străinătate efectuate de aceștia în ultimele 14 zile, la interacțiunea cu persoane infectate cu Coronavirus SARS-CoV-2 (infecție COVID-19) sau care au prezentat simptomatologia specifică unui astfel de virus în ultimele 14 zile, precum și la prezentarea în ultimele 14 zilea a uneia sau a mai multor simptome asociate infecției.

Modelul chestionarului poate fi consultat aici.

Cuvântul Președintelui Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Dragi colegi,

Am depus cu toții un jurământ de care nu trebuie să uităm în această perioadă. Suntem peste 22.000 de medici stomatologi care am ales să rămânem în această țară și să-i tratăm pe cei care au nevoie de noi. Suntem mulți, suntem o forță și avem o voce puternică în societate. Să folosim această voce pentru a face cât mai auzite măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu Coronavirus SARS-CoV-2, să folosim această forță pentru a face România mai atentă, mai responsabilă și mai puțin vulnerabilă. Sunt deja colegi care s-au oferit să ajute, în mod voluntar, echipele care gestionează informațiile despre măsurile de prevenție și protecție față de infecția cu Coronavirus SARS-CoV-2. Le mulțumesc lor și tuturor celor care aleg să se implice activ în această problemă. Atât pacienții, cât și autoritățile au nevoie de susținere din partea noastră. Este greu să fii pregătit pentru un astfel de fenomen, dar împreună putem să ajutăm România să scape cu bine din această dificilă încercare.

Fac un apel către toți colegii din țară ca în această perioadă grea să nu uităm că suntem medici și putem fi de ajutor românilor.

Vă mulțumesc!

Prof. dr. Ecaterina Ionescu

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020 din 18 martie 2020, în urma recomandărilor Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, s-au aprobat o serie de măsuri în completarea celor adoptate prin Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020.

Măsuri:

 • comunicarea către autoritățile competente a solicitărilor corpului profesional privind adoptarea măsurilor necesare în vederea asigurării protecției adecvate a personalului medical ca urmare a implementării acțiunilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, adoptarea de măsuri de susținere a cabinetelor stomatologice, sprijinirea angajatorilor și a angajaților afectați de efectele crizei cauzate de pandemia de COVID-19 și consultarea corpului profesional
 • la nivel național și la nivel local se vor elabora recomandări privind adoptarea de către Consiliul național și de consiliile colegiilor teritoriale a unor măsuri de reducere sau scutire de taxe datorate Colegiului Medicilor Stomatologi din România sau colegiilor teritoriale, pe perioada stării de urgență sau până la confirmarea de către autoritățile competente a reducerii riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul României
 • la nivel local vor fi adoptate decizii de suspendare a desfășurării adunărilor generale ale colegiilor teritoriale până la confirmarea de către autoritățile competente a reducerii riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul României
 • aprobarea Planului de măsuri privind punerea în aplicare la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi din România a unor măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă cuprinse în anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020.

Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020 poate fi consultată AICI.

Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 poate fi consultată aici.

Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Prevederile OUG nr. 30/2020 se aplică și unităților în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență stomatologică, în funcție de îndeplinirea de către acestea a condițiilor prevăzute în fiecare dintre cazurile reglementate de actul normativ.

Printre alte măsuri aplicabile, la art. XV este prevăzut că alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu au calitatea de angajatori și întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiază din bugetul general consolidat de o indemnizație egală cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit pentru anul 2020.

Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale de către medicii stomatologi (anexa nr. 1 la Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020) poate fi consultat aici.

Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional (anexa nr. 2 la Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020) poate fi consultat aici.

În scopul prevenirii și limitării îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2, pentru protejarea pacienților, a însoțitorilor acestora și a personalului medical și nemedical cu care aceștia interacționează în cadrul cabinetului stomatologic, vă recomandăm să solicitați pacienților și însoțitorilor acestora completarea unui chestionar cu privire la deplasările în străinătate efectuate de aceștia în ultimele 14 zile, la interacțiunea cu persoane infectate cu Coronavirus SARS-CoV-2 (infecție COVID-19) sau care au prezentat simptomatologia specifică unui astfel de virus în ultimele 14 zile, precum și la prezentarea în ultimele 14 zilea a uneia sau a mai multor simptome asociate infecției.

Modelul chestionarului poate fi consultat aici.

Cuvântul Președintelui Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Dragi colegi,

Am depus cu toții un jurământ de care nu trebuie să uităm în această perioadă. Suntem peste 22.000 de medici stomatologi care am ales să rămânem în această țară și să-i tratăm pe cei care au nevoie de noi. Suntem mulți, suntem o forță și avem o voce puternică în societate. Să folosim această voce pentru a face cât mai auzite măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu Coronavirus SARS-CoV-2, să folosim această forță pentru a face România mai atentă, mai responsabilă și mai puțin vulnerabilă. Sunt deja colegi care s-au oferit să ajute, în mod voluntar, echipele care gestionează informațiile despre măsurile de prevenție și protecție față de infecția cu Coronavirus SARS-CoV-2. Le mulțumesc lor și tuturor celor care aleg să se implice activ în această problemă. Atât pacienții, cât și autoritățile au nevoie de susținere din partea noastră. Este greu să fii pregătit pentru un astfel de fenomen, dar împreună putem să ajutăm România să scape cu bine din această dificilă încercare.

Fac un apel către toți colegii din țară ca în această perioadă grea să nu uităm că suntem medici și putem fi de ajutor românilor.

Vă mulțumesc!

Prof. dr. Ecaterina Ionescu

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial nr. 212 din data de 16.03.2020 a Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României vă prezentăm în extras dispoziții care pot viza medicii stomatologi

Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României poate fi consultat aici.

Starea de urgență este instituită pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile, începând cu data publicării în Monitorul Oficial, respectiv începând cu data de 16 martie 2020.

Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite prin prezentul decret și prin ordonanțele emise de ministrul afacerilor interne.

Un extras din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 poate fi consultat aici.

Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă

Capitolul II – Domeniul economic

 • Guvernul poate adopta măsuri de susținere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19 (art. 8)
 • beneficiarii fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență prevăzute în prezentul decret pot decide, împreună cu autoritățile de management/organismele intermediare, să suspende contractele de finanțare încheiate conform legii (art. 11)
 • Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19 certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative (art. 12)
 • se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență (art. 14)

 Capitolul III – Domeniul sănătății

 • în structurile Ministerului Afacerilor Interne, în unitățile sanitare și în serviciile de asistență socială se poate angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmaciști, personal de laborator și alte categorii de personal contractual necesare (art. 16)
 • prelungirea aplicabilității actelor normative, cu valabilitate până la data de 31 martie 2020, privind acordarea serviciilor medicale și medicamentelor în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, programe naționale de sănătate – preventive și curative, pe perioada stării de urgență, cu modificarea prevederilor, în caz de necesitate, după cum urmează (art. 17):
 1. serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);
 2. serviciile medicale și medicamentele pot fi acordate și validate și fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de sănătate și fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor;
 3. decontarea pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate a sumelor contractate și decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sau bugetul Ministerului Sănătății, indiferent de numărul de cazuri realizate sau, după caz, la nivelul activității efectiv realizate în condițiile în care acesta depășește nivelul contractat;
 4. decontarea serviciilor medicale în unitățile sanitare din asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activității efectiv realizate, cu maximum 8 consultații/oră;
 5. prescrierea de medicamente de către medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restricționate din Lista de medicamente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacienții cronici.
 • pentru serviciile medicale, medicamente, investigații paraclinice acordate în perioada stării de urgență, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020 (art. 23)
 • decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină pentru COVID-19 va fi realizată cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare în bugetul FNUASS la nivelul necesar (art. 24)
 • pe perioada stării de urgență, modificările de structură din cadrul unităților sanitare se vor aviza de către direcțiile de sănătate publică locale în funcție de necesitați (art. 25)
 • pe perioada stării de urgență, prin ordin al ministrului sănătății se pot introduce noi programe de sănătate și servicii medicale destinate prevenirii și combaterii COVID-19 (art. 26)
 • prin ordin al ministrului sănătății se stabilesc măsurile de sprijinire a persoanelor izolate la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19. Măsurile de sprijin se pun în aplicare de autoritățile administrației publice locale, iar cheltuielile necesare se asigură prin transfer între bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, și bugetele locale (art. 29)

 Capitolul IV – Domeniul muncii și protecției sociale

 • Guvernul poate sprijini angajatorii și angajații afectați de efectele crizei COVID-19, prin derogări de la prevederile legale în vigoare (art. 30)
 • prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale se stabilesc măsuri de protecție socială pentru angajați și familiile acestora din sectoarele economice a căror activitate este afectată sau oprită total sau parțial prin decizii ale autorităților publice, pe perioada stării de urgență (art. 31)
 • pe perioada stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz, aceste persoane având dreptul la o majorare a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege (art. 32)
 • instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului (art. 33)
 • prin excepție de la prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, persoana îndreptățită își păstrează stimulentul de inserție în situația pierderii locului de muncă ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 (art. 37)
 • cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică (art. 38)
 • certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență (art. 39)
 • certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de funcționare, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență (art. 40)

Capitolul V – Domeniul justiție

 • prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit prezentului decret, dispozițiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziții legale contrare nefiind aplicabile (art. 41)
 • pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență deosebită, în condițiile prevăzute la art. 42 din anexa nr. 1 la Decret.
 • pe durata stării de urgență, activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului și se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare a mențiunilor și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. Copiile de pe înregistrările efectuate și de pe actele prezentate de solicitanți, informațiile despre datele înregistrate și certificatele constatatoare se eliberează pe cale electronică (art. 45)

Capitolul VII – Alte măsuri

 • pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare (art. 50)
 • organele de conducere ale profesiilor stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire (art. 51)
 • instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii privați contribuie la campania de informare publică privind măsurile adoptate și activitățile desfășurate la nivel național. În situația propagării unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, instituțiile și autoritățile publice întreprind măsurile necesare pentru a informa în mod corect și obiectiv populația în acest context (art. 54)
 • pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea petițiilor se dublează (art. 56)

 Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate graduală

 1. Izolarea și carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum și a celor care iau contact cu acestea; măsuri de carantinare asupra unor clădiri, localități sau zone geografice;
 2. Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat;
 3. Limitarea sau interzicerea circulației vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, precum și ieșirea din zonele respective;
 4. Interzicerea graduală a circulației rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute și a metroului;
 5. Închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice;
 6. Asigurarea pazei și protecției instituționale a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel național;
 7. Identificarea și rechiziționarea de stocuri, capacități de producție și distribuție, de echipamente de protecție, dezinfectanți și medicamente utilizate/utilizabile în tratarea COVID-19;
 8. Limitarea activității spitalelor publice la internarea și rezolvarea cazurilor urgente:
 • urgențe de ordin I – pacienți internați prin unități de primiri urgențe/compartimente de primiri urgențe care își pot pierde viața în 24 de ore;
 • urgențe de ordin II – pacienți care trebuie tratați în cadrul aceleiași internări (odată diagnosticați nu pot fi externați);
 • pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticați cu COVID-19.

Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență pot fi consultate aici.

Potrivit mențiunilor din site-ul stirioficiale.ro, „o sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.”

Proiectul este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Site-ul stirioficiale.ro poate fi consultat aici.

În data de 17 martie 2020 au fost adoptate o serie de măsuri generale, valabile pe teritoriul național, pentru prevenirea răspândirii Coronavirusului SARS-CoV-2. Măsurile adoptate pot fi consultate aici.

În cadrul acestor măsuri, prin Ordinul Comandantului acțiunii, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 74522/17.03.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru folosirea în cadrului sistemului sanitar al elevilor, studenților și medicilor rezidenți în contextul răspândirii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, au fost adoptate și o serie de măsuri de ordin medical, după cum urmează:

 • Începând cu 18 martie, rezidenții la specialitățile medicină de urgență, anestezie terapie intensivă, boli infecțioase, vor întrerupe stagiile de practică în toate celelalte secții în care sunt distribuiți și se vor prezenta până la ora 12.00 la centrele de îndrumare pentru includerea în turele și gărzile din secțiile a căror specialitate o urmează.
 • Rezidenții în specialitățile medicină de internă și medicină de familie întrerup de asemenea stagiile de pregătire și se vor prezenta la Direcțiile de Sănătate Publică în vederea repartizării la Serviciile Județene de Ambulanță, unitățile de primiri urgențe, camerele de gardă sau secțiile de spital, în funcție de necesități.
 • Rezidenții din alte specialități medicale decât cele enumerate până acum vor fi luați în evidență pentru a fi repartizați în funcție de necesități.
 • Rezidenții aflați în alte centre decât cele de îndrumare se vor prezenta la responsabilii de rezidențiat în vederea luării în evidență și repartizării în funcție de necesități.
 • În localitățile unde sunt mai multe spitale, rezidenții vor fi repartizați în funcție de nevoile fiecărei unități spitalicești, în colaborare cu Direcțiile de Sănătate Publică.
 • Programul de pregătire pentru obținerea atestatului în medicină de urgență prespitalicească va fi suspendat și cursanții se vor întoarce de urgență la unitățile de unde provin.
 • La nivelul fiecărui centru universitar, din cadrul facultăților de medicină, vor fi recrutați studenți, începând cu cei din anul patru, pe bază de voluntariat, pentru a sprijini activitățile din camerele de gardă. Studenții recrutați desfășoară activități de sprijin doar în situația depășirii capacității curente a unităților medicale.
 • Recrutări similare se vor face în fiecare județ unde există școli postliceale sanitare, începând cu cei din anul 2. De asemenea, elevi recrutați vor desfășura activități de sprijin doar în cazul depășirii capacității curente a unităților medicale.
 • Comitetele județene și locale de urgență se vor asigura de cazarea și hrănirea studenților și elevilor recrutați.

De asemenea, tot prin ordin al comandantului acțiunii a fost stabilit faptul că Institutul Național de Sănătate Publică este desemnat autoritate responsabilă pentru monitorizarea testării și raportarea integrată a situațiilor generate de noul tip de coronavirus.

Informații actualizate privind infecția cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) publicate de Centrul National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile pot fi consultate aici.

Informații actualizate privind regiunile și localitățile din zona roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19 pot fi consultate aici.

Informații actualizate pentru personalul medico-sanitar publicate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile pot fi consultate aici.

Informații actualizate privind evoluția COVID-19 în România ca urmare a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 pot fi consultate aici.