1. F01-Acordul-pacientului-informat_API – ORDIN nr. 1.411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV “Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. DESCARCA  AICI
  2. F02-Tabel-cu-personalul-medical – ORDIN nr. 1.411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV “Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii DESCARCA  AICI
  3. Raport-privind-asistenta-medicala-acordata-in-situatii-de-urgenta – ORDIN nr. 1.411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV “Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii DESCARCA  AICI
  4. Acordul-pacientului-privind-filmarea-fotografierea – ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicareLegii drepturilor pacientului nr. 46/2003  DESCARCA AICI
  5. Solicitare-privind-comunicarea-documentelor-medicale – ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicareLegii drepturilor pacientului nr. 46/2003 DESCARCA AICI
  6. Declaraţie privind comunicarea documentelor medicale personale – ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicareLegii drepturilor pacientului nr. 46/2003 DESCARCA AICI
  7. F05-Acordul-privind-comunicarea-datelor-medicale – ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicareLegii drepturilor pacientului nr. 46/2003  DESCARCA  AICI