Convocare Adunarea Generala a Colegiului Medicilor Stomatologi Bucureşti – 14 martie 2020

posted in: Noutati Din Stomatologie | 0

Având în vedere dispoziţiile art. 523 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 781 lit. d) din Regulamentul de organizare și funcționare adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare și Regulamentul de organizare și funcționare,

Preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi Bucureşti

CONVOACĂ

membrii Adunării generale a Colegiului Medicilor Stomatologi Bucureşti la şedinţa ordinară, ce se va desfășura sâmbătă, 14 martie 2020, ora 10.00, la J.W.Marriott Bucharest Grand Hotel – sala Constanța, din București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5.

În cazul în care nu este întrunit cvorumul, turul doi va avea loc in aceeași zi, la ora 11.00, în aceeași locație.

Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării generale a CMSB este următoarea:

  1. Raportul de activitate al CMSB pe anul 2019;
  2. Raportul financiar-contabil pentru anul 2019. Raportul cenzorului autorizat;
  3. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020;
  4. Diverse.

Preşedinte C.M.S.B.,

Conf. Dr. Silviu Mirel Pițuru

 

 

 

Bucureşti, 05 martie 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *